KT CN 7 t8 13-14

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hoàng Điểu
Ngày gửi: 12h:19' 10-12-2013
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GDDT KIẾN THỤY
TRƯƠNG THCS ĐOÀN XÁ
MÃ ĐỀ:
MÔN: CÔNG NGHỆ - TIẾT 8
NGƯỜI RA ĐỀ: PHẠM HOÀNG ĐIỂU
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 7
Thời gian: 45 phút


a. Sơ đồ ma trận

Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL


Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt- Đất trồng
C1,2,4
1,5
C4
1
3,5

Phân bón- Giống


C 3
0,5
C2
2,5
C5
0,5

3,5

Sâu bệnh và cách phòng trừ


C1
2


C 6
0,5
C3
1,5
4

Tổng
3,5
3
3,5
10

PHÒNG GDĐT KIẾN THỤY
TRƯỜNG THCS ĐOÀN XÁ
MÃ ĐỀ: Cn
MÔN: CÔNG NGHỆ - TIẾT 8
NGƯỜI RA ĐỀ:
PHẠM HOÀNG ĐIỂU
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 7
Thời gian: 45 phút

 I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.(3 điểm)
Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (0,5đ )Trồng trọt có vai trò.
a. Cung cấp lương thực, thực phẩm.
b. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
c. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và xuất khẩu
d. Cả a, bvà c.
Câu 2 (0,5đ ) Đất trồng gồm mấy thành phần?
a. 2 thành phần. b. 3 thành phần.
c. 4 thành phần. d. 5 thành phần.
Câu 3(0,5đ ): Phân hữu cơ gồm:
a. Phân vi lượng
b. Phân NPK
c. Phân xanh, phân chuồng, phân rác, than bùn, khô dầu
d. Phân vi sinh
Câu 4(0,5đ ): Thành phần đất trồng gồm?
a. Phần khí, phần lỏng, chất vô cơ.
b. Phần khí, phần lỏng, chất hữu cơ.
c. Phần khí, phần rắn, phần lỏng.
d. Phần rắn, chất hữu cơ, chất vô cơ.
Câu 5(0,5đ ):. Hãy chọn các từ hoặc các cụm từ (Giống cây trồng, , bảo quản, nhân giống vô tính ) điền vào chỗ …. để hoàn thiện các câu sau:
A/ (0,25đ): tốt có tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.
B/ (0,25đ): Giống cây trồng có thể nhân bằng hạt hoặc………………………………
Câu 6 (0,5đ): Hãy nối một cụm từ chỉ biện pháp kỹ thuật ở cột A với một cụm từ tương ứng chỉ mục đích ở cột B:
A
Nối
B

Cày sâu,bừa kỹ,bón phân hữucơ để

Thau chua, rửa mặn, xổ phèn

Làm ruộng bậc thang để

Tăng bề dày lớp đất trồngHạn chế dòng nước chảy, hạn chế xói mòn, rửa trôiPHÒNG GDDT KIẾN THỤY
TRƯỜNG THCS ĐOÀN XÁ
MÃ ĐỀ: Cn, ĐK1
MÔN: CÔNG NGHỆ - TIẾT 8
NGƯỜI RA ĐỀ:
PHẠM HOÀNG ĐIỂU
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 7
Thời gian: 45 phút

II. TỰ LUẬN : (7điểm)
Câu 1: Biện pháp canh tác có tác dụng phòng trừ sâu, bệnh hại như thế nào? (2 điểm )
Câu 2: Hãy nêu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại? (2 điểm )
Câu 3 : Hãy trình bày các phương pháp chọn tạo giống cây trồng? (2 điểm )
Câu 4 :( LỚP 7A1) Đất trồng có nguồn gốc từ đâu ? (1 điểm )
Bài làm:


PHÒNG GDDT KIẾN THỤY
TRƯỜNG THCS ĐOÀN XÁ
MÃ ĐỀ: Cn
MÔN: CÔNG NGHỆ - TIẾT 8
NGƯỜI RA ĐỀ:
PHẠM HOÀNG ĐIỂU
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 7
Thời gian: 45 phút


IV ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM.
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. ( 3 Điểm ).
A. Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. ( 2Điểm ).
Câu
1
2
3
4

Đáp án
d
b
c

 
Gửi ý kiến