DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS ĐOÀN XÁ

THCS ĐOÀN XÁ DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS ĐOÀN XÁ STT Họ và Tên Giới tính Ngày sinh Chức vụ Tổ chuyên môn Trú quán 1 Bùi Đức Dũng Nam 04/08/1968 Hiệu trưởng BGH Đoàn Xá - KT - HP 2 Nguyễn Thị Thúy Nữ 05/12/1977 P.Hiệu trưởng BGH ...