Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Thị Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu Lao động tiên tiến
Xác thực bởi Đỗ Văn Đa, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1460 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10813 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này