DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A

UBND HUYỆN KIẾN THỤY TRƯỜNG THCS ĐOÀN XÁ DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A NĂM HỌC 2013 - 2014 Stt Họ và tên Nữ Ngày sinh Lớp Địa chỉ Họ tên Bố (Mẹ) Nợ tiền TS 1 NGUYỄN THỊ MINH ANH x 15/01/2002 6A Nam Hải Nguyễn Thị Tám 2 NGÔ THỊ VÂN ANH x 25/01/2002 6A Đắc Lộc 1 Phạm Thị Quyên 3 BÙI ĐỨC VIỆT ANH 26/11/2002 6A Phúc Xá Bùi Đức Duẩn 4 PHẠM THỊ LAN ANH x 26/3/2002 6A Đông...

DANH SÁCH LỚP 9B

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9B NĂM HỌC 2013 - 2014 STT Họ và tên Năm sinh Nữ Lớp cũ Ghi chú 1 Cao Minh Công 04/10/1999 9B Hải Phòng 2 Đồng Văn Đạt 20/09/1999 9B Hải Phòng 3 Phạm Văn Đức 25/10/1999 9B Hải Phòng 4 Nguyễn Văn Hải 17/10/1999 9B Hải Phòng 5 Phạm T.Thanh Hải 27/07/1999 X 9B Hải Phòng 6 Vũ Thị Hảo 09/09/1999 X 9B Hải Phòng 7 Ngô Thị Hoài 21/10/1999 X 9B Hải Phòng 8 Trần Văn Huy 24/06/1999 9B Hải Phòng ...

DANH SÁCH LỚP 9A

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A NĂM HỌC 2013 - 2014 STT Họ và tên Năm sinh Nữ Lớp cũ Ghi chú 1 Đoàn Thị Mai Anh 28/03/1999 X 9A Hải Phòng 2 Nguyễn Diệp Anh 12/12/1999 X 9A Hải Phòng 4 Vũ Lan Chi 20/11/1999 X 9A Hải Phòng 5 Ngô Văn Đức 02/08/1999 9A Hải Phòng 6 Đoàn Thị Hải 24/06/1999 X 9A Hải Phòng 7 Phùng Thị Hải 16/08/1999 X 9A Hải Phòng 8 Phạm Thị Hằng 03/02/1999 X 9A Hải Phòng 9 Bùi Thị Hiền ...

DANH SÁCH LỚP 8B

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8B NĂM HỌC 2013 - 2014 STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Lớp cũ Ghi chú 1 Ngô Thị Phương Anh 30/12/2000 Nữ 8B Hải Phòng 2 Nguyễn Thị Anh 15/10/2000 Nữ 8B Hải Phòng 3 Phạm Quang Cảnh 09/08/2000 Nam 8B Hải Phòng 4 Nguyễn Văn Chương 03/01/2000 Nam 8B Hồ Chí Minh 5 Phạm Văn Cường 28/04/2000 Nam 8B Hải Phòng 6 Phạm Văn Đạt 20/02/2000 Nam 8B Hải Phòng 7 Nguyễn Văn Hải 29/02/2000 Nam 8B Hải Phòng 8 ...

DANH SÁCH LỚP 8A

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A NĂM HỌC 2013 - 2014 STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Lớp cũ Ghi chú 1 Đỗ Văn An 10/10/2000 Nam 8A Hải Phòng 2 Đỗ Tú Anh 18/05/2000 Nữ 8A Hải Phòng 3 Ngô Thế Anh 04/05/2000 Nam 8A Hải Phòng 4 Ngô Thị Lan Anh 04/03/2000 Nữ 8A Hải Phòng 5 Phạm Hồng Anh 20/05/2000 Nam 8A Hải Phòng 6 Phạm Thị Ngọc Anh 08/02/2000 Nữ 8A Hải Phòng 7 Phạm Thị Biển 19/12/2000 Nữ 8A Hải Phòng 8 ...

DANH SÁCH LỚP 7C

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7C NĂM HỌC 2013 - 2014 STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Ghi chú 1 Đỗ Xuân An 25/05/2001 Nữ Hải Phòng 2 Lưu Như Anh 12/06/2001 Nam Hải Phòng 3 Nguyễn Văn Việt Anh 14/11/2001 Nữ Hải Phòng 4 Nguyễn Thị Mỹ Chinh 17/08/2001 Nam Hải Phòng 5 Vũ Văn Đạt 23/06/2001 Nữ Hải Phòng 6 Phạm Văn Đức 09/02/2001 Nữ Hải Phòng 7 Phan Viết Dương 19/08/2001 Nữ Hải Phòng 8 Ngô Tuấn Dương 20/10/2001 Nữ Hải Phòng 9 Đỗ...

DANH SÁCH LỚP 7B

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7B NĂM HỌC 2013 - 2014 STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Ghi chú 1 Phạm Văn An 12/08/2001 Nam Hải Phòng 2 Bùi Thị Ngọc Anh 04/03/2001 Nữ Hải Phòng 3 Hoàng Thị Kim Anh 30/08/2001 Nữ Hải Phòng 4 Đồng Văn Bắc 21/09/2001 Nam Hải Phòng 5 Phạm Văn Cường 02/02/2001 Nam Hải Phòng 6 Bùi Văn Đạt 27/05/2001 Nam Hải Phòng 7 Hà Kì Dương 03/01/2001 Nam Hải Phòng 8 Ngô Văn Duy 04/01/2001 Nam Hải Phòng 9 Đỗ...

DANH SÁCH LỚP 7A

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A NĂM HỌC 2013 - 2014 STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Ghi chú 1 Ngô Quang Anh 31/12/2001 Nam Hải Phòng 2 Nguyễn Thị Linh Chi 08/02/2001 Nữ Hải Phòng 3 Phạm Duy Đức 10/06/2001 Nam Hải Phòng 4 Phạm Văn Đức 26/05/2001 Nam Hải Phòng 5 Đặng Bình Dương 02/05/2001 Nam Hải Phòng 6 Phan Thị Thanh Hiền 29/09/2001 Nữ Hải Phòng 7 Bùi Thị Quỳnh Hoa 10/01/2001 Nữ Hải Phòng 8 Ngô Thị Huế 08/09/2001 Nữ Hải Phòng 9 ...

DANH SÁCH LỚP 6C

UBND HUYỆN KIẾN THỤY TRƯỜNG THCS ĐOÀN XÁ DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6C NĂM HỌC 2013 - 2014 Stt Họ và tên Nữ Ngày sinh Lớp Địa chỉ Họ tên Bố (Mẹ) Nợ tiền TS 1 VŨ THỊ MINH ANH x 10/06/2002 6C Phúc Xá Nguyễn Thị Út 2 PHÙNG MẠNH CƯỜNG 22/7/2002 6C Đoan Xá 1 Phùng Thế Hiếu 3 NGUYỄN VĂN DŨNG 02/12/2002 6C Đoan Xá 4 Đào Thúy Hằng 4 TRẦN THẾ DƯƠNG 15/01/2002 6C Phúc Xá Ngô Thị Huế 5 ...

DANH SÁCH LỚP 6B

UBND HUYỆN KIẾN THỤY TRƯỜNG THCS ĐOÀN XÁ DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6B NĂM HỌC 2013 - 2014 Stt Họ và tên Nữ Ngày sinh Lớp Địa chỉ Họ tên bố (mẹ) Nợ tiền TS 1 NGUYỄN DIỆU VÂN AN x 01/05/2002 6B Đắc Lộc 2 Trần Thị Thúy 2 ĐỖ VĂN ANH 15/02/2002 6B Nam Hải Đỗ Thị Lệ 3 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH x 13/11/2002 6B Đ.Tác - ĐH Đồng Thị Luyến 4 PHÙNG TUẤN ANH 29/9/2002 6B Đoan Xá 4 Phùng...