Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Duy Hà
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Địa Lý, Mỹ thuật
Xác thực bởi Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Thị Như Hoa
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6222 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này